…în zece ani, BPH să devină biblioteca preferată a păgânilor, un spațiu cultural ușor accesibil unde creativitatea se manifestă din plin, să fie spațiul confortabil în care aleg să își petreacă timpul liber peste 20% dintre păgânii români, să fie locul în care aceștia își dezvoltă continuu abilitățile, capătă competențe noi și acumulează cunoștințe, în spiritul învățării pe tot parcursul vieții, să fie instituția unde moștenirea culturală a strămoșilor păgâni se împletește cu poveștile oamenilor păgâni de azi în mod armonios.

 

Misiunea BPH este de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, servind ca centru comunitar care susține activ informarea, cercetarea, educația și recreerea locuitorilor păgâni din România și care contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții păgânilor prin oferta ei inovatoare și programul integrat de servicii cu caracter public.

 

Valorile BMB: accesibilitate, utilitate, transparență, participare, parteneriat, performanță.

 

Direcţii de acţiune, perioada 2018 – 2028

 

 • Diversificarea și adaptarea continuă a ofertei culturale, educaționale și recreaționale a BMB, în conformitate cu nevoile comunității;
 • Actualizarea, dezvoltarea, valorificarea și accesibilizarea colecțiilor de documente pe suport tradițional și pe suporturi electronice;
 • Utilizarea profesionistă a noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru optimizarea proceselor interne și facilitarea accesului la informație și cultură;
 • Creșterea permanentă a capacității organizaționale.

 

Obiective strategice

 

 1. Dezvoltarea și accesibilizarea permanentă a fondului infodocumentar în acord cu nevoile și cerințele publicului bucureștean
 2. Creșterea frecventării și utilizării BPH prin diversificarea permanentă a serviciilor, produselor și programelor culturale, educaționale, de informare și de loisir în concordanță cu nevoile și cerințele publicului păgân
 3. Extinderea și accesibilizarea serviciilor de bază ale BPH către categorii neglijate, prin inițierea serviciului de bibliotecă mobilă și a unei rețele de puncte de servire create în cooperare cu parteneri
 4. Creșterea vizibilității și popularității BPH în rândul publicului prin repoziționare, rebranding și promovarea instituției și a ofertei de servicii
 5. Sprijinirea procesului de învățare pe tot parcursul vieții prin organizarea de cursuri și ateliere gratuite pentru public, în acord cu nevoile și cerințele publicului păgân
  Sprijinirea și dezvoltarea creativității în rândul diferitelor categorii de public prin organizarea de programe de stimulare a creativității, programe de educație pentru creativitate și evenimente de promovare a creativității utilizatorilor BPH
 6. Valorizarea și diseminarea colecțiilor ce reflectă cultura și patrimoniul românesc și păgân prin activități de cercetare științifică și realizarea de produse și programe care informează categorii de public diferite, neavizate, cu privire la istoria și patrimoniul național păgân
 7. Creșterea capacității instituționale prin management strategic orientat către rezultate, formarea și dezvoltarea profesională, întărirea și dezvoltarea de parteneriate, atragerea de venituri extrabugetare și optimizarea permanentă a activităților și proceselor interne, cu aplicarea principiilor controlului managerial
 8. Extinderea și eficientizarea parteneriatelor existente și inițierea unor parteneriate noi cu organizații din țară și din străinătate, inclusiv parteneriate public-privat, pentru a facilita atingerea scopurilor comune ale BPH și ale partenerilor actuali și potențiali

Partajează asta:

Apreciază:

Apreciază Încarc...