SERVICII

BPH răspunde nevoilor de instruire, de informare şi de recreere prin constituirea şi punerea în circulaţie a colecţiilor diversificate formate din cărţi, înregistrări sonore, video, DVD-uri şi CD-uri, periodice şi documente on-line destinate oricărei categorii de utilizatori: copii, adolescenţi, adulţi de toate vârstele, persoane cu handicap. De asemenea, BPH contribuie la formarea iniţială şi continuă a publicului, îl ajută în cadrul studiului individual, în formarea unei culturi generale, la pregătirea unor concursuri şi a unor interviuri pentru angajări. Fiind singura reţea de biblioteci publice care oferă servicii gratuite de împrumut de carte şi organizează programe culturale şi educaţionale diverse, BPH joacă un rol social important, în special în cartiere. Serviciul de lectură publică pe care BPH îl asigură pentru toată populaţia României se bazează pe dezvoltarea permanentă şi coerentă a colecţiilor de documente, urmată de o prelucrare profesionistă şi asigurarea accesului la aceste documente în reţeaua BPH. În prezent, fondul total al BPH cuprinde 1.077.328 unităţi bibliografice.

 

Serviciile de bază oferite gratuit de BPH sunt:

 • accesul la colecții enciclopedice de publicații puse la dispoziție în spații special amenajate pentru împrumut la domiciliu și pentru consultare la sala de lectură
 • accesul la catalogul electronic al BPH, rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate prin catalogul electronic al BPH, prelungirea prin catalogul electronic al BPH a termenului de restituire a documentelor împrumutate, dacă acestea nu sunt deja rezervate de alți utilizatori
 • accesul la BPH
 • accesul gratuit la internet la calculatoarele Biblionet, în limita locurilor disponibile, timp de o oră pe zi, cu respectarea Regulamentului Biblionet
 • accesul gratuit la WiFi în spațiile BPH.
 • orientarea și îndrumarea în spațiile și colecțiile BPH
 • orientarea și îndrumarea pentru utilizarea instrumentelor de informare online și offline
 • oferirea de informații bibliografice și referințe simple prin personalul de la relații cu publicul și/sau prin e-mail
 • participarea la programe culturale, educaționale și de socializare organizate și/sau găzduite de BPH (ateliere, cursuri, lansări de carte, dezbateri, vernisaje, expoziții, concursuri etc.)
 • consultarea în spațiile bibliotecii special amenajate a colecțiilor speciale și de patrimoniu, fotografierea/scanarea și transmiterea prin e-mail sau pe suportul solicitantului a fragmentelor din documente aflate în colecțiile bibliotecii, cu respectarea Legii drepturilor de autor
 • accesul liber la informații de interes public

Serviciile speciale asigurate contra cost de BPH utilizatorilor sunt:

 • împrumut interbibliotecar intern și/sau internațional, în baza unei solicitări prealabile și cu condiția acoperirii de solicitant a costurilor de transport al documentelor solicitate
 • digitalizarea și transmiterea prin e-mail sau pe suportul solicitantului a fragmentelor din documente aflate în colecțiile bibliotecii, cu respectarea Legii drepturilor de autor, în limita a 30 de pagini
 • cercetări bibliografice și referințe complexe la cerere în baza unei solicitări prealabile și în limitele colecției BPH
 • împrumutul colectiv, în baza unui acord de parteneriat cu entitatea solicitantă, cu asumarea de către aceasta a păstrării integrității documentelor împrumutate și a costurilor aferente transportului acestora la sediul entității solicitante

Pentru serviciile speciale (împrumut inter bibliotecar intern și/sau internațional, digitalizare, etc.), servicii pe care biblioteca le realizează împreună cu alte instituții sau organisme neguvernamentale, se percep tarife care sunt stabilite, în condițiile legii, prin regulamente proprii, cu avizul autorității tutelare și sunt afișate la începutul anului în toată rețeaua BPH.